Március végén a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa segítségével újabb ifiműsoros pályázatot adtunk le, ezúttal a Szülőföld Alaphoz.

A Szülőföld Alap jelenleg a legfontosabb magyarországi pályáztató. Idén több mint 2 milliárd forint szétosztásáról határozhat. Mi a Kulturális, Egyházi és Média kollégiumhoz pályáztunk, az ifjúsági tévéműsor projektjével.

A pályázatot a GYTIT pályázatírói készítették el, a Youth in Action pályázatunk alapján. A pályázat összértéke 2000 euró körül van. Mivel a Youth in Action pályázatban a DVD-k kiadására már nem jut pénz, ezért ebből a pályázatból elsősorban ezt szeretnénk megvalósítani. A költségtételeket a szerződés megkötésekor kell pontosítani, így majd akkor dől el, hogy nyertes pályázat esetén a projekt melyik részére fordítanánk a megítélt összeget.

Március közepén kaptuk a hivatalos értesítést, hogy a Youth in Action programhoz február elsejei határidővel leadott "Légy pozitív" Ifjúsági Tévéműsor-os pályázatunkat nem fogadták el. :-(

A helyzet ugyanis az volt, hogy az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központ bejegyzésére csak február 4-én került sor, és a végleges bírósági végzést csak 9-én kaptuk kézhez. Az ügynökség javaslatára a pályázathoz mellékeltük a rendelkezésre álló meglévő iratainkat (hitelesített alapszabályzat) illetve egy hivatalos indoklást, melyben leírtuk a jelenlegi helyzetünket és vállaltuk, hogy egy hónapon belül pótoljuk a hiányzó iratokat (ahogy ezt a partnernyilatkozatoknál is szokás). Sajnos idén már bőven volt leadott pályázat, és ezt az indoklást nem fogadta el az Ügynökség, így amit tehetünk az, hogy a projektet átalakítva az április 1-es határidővel újra próbálkozunk. Ezt fogjuk tenni :-)

Hogy is indulhatna találóbban egy pozitív gondolkodás eszmeiségével kapcsolatos projekt, minthogy kivágják a pályázatunkat? ;-)

A február elsejei határidőre sikerült összeállítsuk és elküldjük az ifjúsági tévéműsor pályázatát.

A Youth in Action program 1.2-es alprogramjához (Ifjúsági Kezdeményezések) pályáztunk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon erős pályázatot sikerült összeállítani.

A projekt májusban indulna, az előkészítő szakasz során megtervezzük a műsor arculatát, lebonyolítunk egy médiakampányt, szervezünk egy hétvégi műhelytábort, elkészítjük a weblapot, szervezünk egy kis közvéleménykutatást a műsor témájáról. A médiakampány célja a projekt meghírdetése, és érdeklődők toborzása a stábba. Mivel a projektet kényelvűre terveztük, ezért a kampány magyarul és románul is fog zajlani.

A projekt 10 adás elkészítéséről szól. A megvalósítás szakaszában az adások elkészítéséhez szakmai műhelymunkák és tervező csoportmunkákat szervezünk majd. A szakmai műhelyeket a Gyergyó TV munkatársai vezetik, a csoportmunkákat pedig Dániel Botond csoportsegítő (coach). A műsorokat DVD-n is megjelentetjük és ingyen fogjuk osztogatni az iskolákban. Ugyanakkor az adások a weblapunkról is letölthetők lesznek.

Évközben is szervezünk egy felmérést, valamint reklámkampányt is a műsor népszerűsítésére. Lesz egy évközi hétvégi műhely, amikor különböző előadásokon és tréningen is részt vesz a csapat, megtervezzük a következő műsorokat is.

Bővebben ...

"Légy pozitív!" (Be Positive!) a címe annak a projektnek, amelyet idén januárban kezdtünk el tervezni. Célunk egy ifjúsági tévéműsor megvalósítása, amelyet középiskolás és egyetemista fiatalok szerkesztenek majd.

Az ifjúsági tévéműsor ötlete annak kapcsán fogalmazódott meg, hogy néhány fiatalban felmerült az igény, hogy a kereskedelmi televíziók negatív szenzációt jelentı híreivel szemben, kisközösségi szinten mutassunk pozitív híreket is, ezáltal hívni fel az ifjúság és a közösség figyelmét arra, hogy az életnek számos szép oldala van, jelezzük, hogy „nem a világ lett rosszabb, csak a hírszolgáltatás jobb”.

Az ifjúsági műsor célja:

  • Az élet szép oldalainak kihangsúlyozása
  • Az ifjúság tevékenységeinek és kezdeményezéseinek bemutatása (szabadidős tevékenységek, ifjúsági kezdeményezések, ifjúsági szubkultúrák, ifjúsági életmód)
  • A Youth in Action programmal szerzett Európai Uniós tapasztalatok bemutatása

Bővebben ...

2. oldal / 2

Go to top