A február elsejei határidőre sikerült összeállítsuk és elküldjük az ifjúsági tévéműsor pályázatát.

A Youth in Action program 1.2-es alprogramjához (Ifjúsági Kezdeményezések) pályáztunk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon erős pályázatot sikerült összeállítani.

A projekt májusban indulna, az előkészítő szakasz során megtervezzük a műsor arculatát, lebonyolítunk egy médiakampányt, szervezünk egy hétvégi műhelytábort, elkészítjük a weblapot, szervezünk egy kis közvéleménykutatást a műsor témájáról. A médiakampány célja a projekt meghírdetése, és érdeklődők toborzása a stábba. Mivel a projektet kényelvűre terveztük, ezért a kampány magyarul és románul is fog zajlani.

A projekt 10 adás elkészítéséről szól. A megvalósítás szakaszában az adások elkészítéséhez szakmai műhelymunkák és tervező csoportmunkákat szervezünk majd. A szakmai műhelyeket a Gyergyó TV munkatársai vezetik, a csoportmunkákat pedig Dániel Botond csoportsegítő (coach). A műsorokat DVD-n is megjelentetjük és ingyen fogjuk osztogatni az iskolákban. Ugyanakkor az adások a weblapunkról is letölthetők lesznek.

Évközben is szervezünk egy felmérést, valamint reklámkampányt is a műsor népszerűsítésére. Lesz egy évközi hétvégi műhely, amikor különböző előadásokon és tréningen is részt vesz a csapat, megtervezzük a következő műsorokat is.

A 10. műsor után fog véget érni a projektünk egy záró hétvégi táborral, ahol kiértékeljük az évünket, illetve megtervezzük a folytatást. A pályázatból lehetőséget szeretnénk biztosítani arra is, hogy a projektben résztvevő fiatalok az itt tanultakat saját kisfilm elkészítésében is felhasználhassák. Éppen ezért pályáztunk követő tevékenységre is, amely során kis csoportban rövidfilmek elkészítésére lenne lehetőség.

A pályázatban felhasználtuk a pump your project lütjenseei képzésén tanultakat, elsősorban azokat a modelleket amelyek a fiatalok részvételéről szólnak (részvétel létrája), és figyeltünk arra, hogy projektünk nyitott legyen minden fiatal számára; valamint a brassóban az önkéntesség kapcsán tanultakat is. A projektet úgy terveztük meg, hogy nagyon erős tanulástámogatás érvényesüljön benne, céltudatosan figyelhetünk a fiatalok képességeinek (kulcs-kompetenciáknak) a fejlesztésére, a tanulási folyamatok segítésére. A projekt nagyon látványos és látható, a két médiakampány, televíziós és internetes jelenlét, a DVD-k, valamint az iskolai vetítések mind jól láthatóvá teszik a projektet. Igyekeztünk a társadalmi, kulturák közötti párbeszédet is erősíteni, ezért is szeretnénk magyar-román csoportban dolgozni.

A pályázat egyetlen gyengéje a jogi háttér hiányosságai, ugyanis nem tudunk most még minden bejegyzési papírt elküldeni. Mellékeltünk viszont egy magyarázó levelet, reméljük nem lesz gond az elfogadtatásával.

Go to top