solarislogo1A gyergyószentmiklósi Solaris Vitaklub 2003-ban alakult. A klub célja a vitakultúra terjesztése, a fiatalok képességeinek és készségeinek fejlesztése. Fő tevékenységünk vitakörök szervezése, általános iskolásoknak és középiskolásoknak szóló vitaversenyeken való részvétel. Tevékenységünk népszerűsítése érdekében bemutató vitákat is tartottunk. A 2003-2006-os időszakban mintegy 23 általános iskolás, középiskolás és később egyetemista fiatal vett részt rendszeresen a tevékenységeinken.

Három év szünet után 2009-ben újraindítottuk a vitakör tevékenységét az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért keretén belül.

vitakor2Az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért hétvégi műhelytáborának keretén belül került sor a Vitakör új tagjainak első vitájára. Az elmúlt hetekben a képzés utolsó találkozóin sikerült meghatározzuk a vita témáját és elkészítsük az érvrendszereket.

Egy egyszerű és érdekes témát választottunk: "Jobb tanárnak lenni, mint diáknak". Az állító csapatban Rajmi, Imola és Eni voltak, tagadók pedig Ildikó, Andi és Roli.

Az állítók a következőkre építették az érvrendszerüket: tanárnak lenni jobb, mert stabil munkahellyel rendelkezik, nem megerőltető a munkája és jó fizetést is kap, van szabadideje amivel azt kezd amit akar, résztvehet a fiatalokkal együtt különböző programokon, kirándulásokon, ugyanakkor hatalmi helyzetben is van a diákokhoz képest.

A tagadók nem voltak elég sikeresek a cáfolással, így az állítók nyerték a vitát.

A legfontosabb az volt, hogy végre gyakorlatban is kipróbálhassuk a vitázást, élmény szintjén is megismerjük milyen vitázni, a résztvevők jól érezzék magukat, és minél többet tanuljunk a vitából.

Három év szünet után újraindul a Solaris Vitakör. Az elmúlt három hónapban az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért a Communitas Alapítvány támogatásával egy képzést szervezett olyan fiataloknak, akik érdeklődtek a vitázás és a vitakör iránt.

vitakor1A vitakörös találkozások során a résztvevők megismerhették a vitázás alapjait, az érvelést és érvrendszer készítést, a különböző vitaformátumokat, és lehetőségük volt gyakorlatban is kipróbálni a tanultakat. Az egyesület műhelytáborának keretében két csapat a "Jobb tanárnak lenni mint diáknak" tételmondatról vitázhatott.

A képzés eredményeképpen 8 fiatal részvételével indul újra a vitakör tevékenysége. Terveink között szerepel a vitázás megismertetése más középiskolásokkal, új tagok toborzása az érdeklődők közül. Természetesen nemcsak középiskolásokat fogadunk a vitakör tevékenységeire. Hosszútávon lehetőség van regionális és országos versenyeken, nyári táborokon való részvételre is.

Legközelebbi tervünk egy bemutató vita szervezése a Salamon Ernő Gimnáziumban a tanévkezdés után.

2008 novemberben az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért egy felmérést végzett a város iskoláiban. A felmérés a városi ifjúsági központ létrehozásának szükségességét kívánta megalapozni, megismertük belõle a fiatalok igényeit. A felmérésbõl az is kiderült, hogy a fiatalok egy része igényli a vitadélutánokon, vitakörökön való részvételt. Ezért döntöttünk úgy, hogy újraindítjuk a vitakört, immár egyesületünk keretei között.

A vitakör újraindítása érdekében egy képzési projektet indítunk. A képzés célja, hogy azok a gyergyói középiskolás fiatalok, akik érdeklõdnek a vitázás iránt megismerkedjenek a vitázás alapjaival, fejlesszék kommunikációs készségeiket (fogalmazás, érvelés, nyilvános beszéd), kialakuljanak bennük a vitakultúra alapjai, játékos fejlesztõ gyakorlatokban vegyenek részt.A képzést egy vitakultúrát ismerő csoportsegítő fogja tartani.

A fiatalok 10 alkalommal vesznek részt kétórás foglalkozásokon. A foglalkozások alkalmával a résztvevõk megtanulják a különbözõ vitaformátumokat, játékos gyakorlatokat, érvrendszer készítést, valamint gyakorlatban is kipróbálják a vitázást. A képzés részeként meg akarjuk hívni egy másik város vitaklubjának két csapatát, hogy a fiataljaink versenyben is kipróbálhassák magukat és megismerjék a találkozók, versenyek hangulatát. Célunk, hogy egyesületünk keretén belül 18 fiatal részvételével újrainduljon a vitakör tevékenysége.

A képzés megszervezése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Communitas Alapítványhoz, és 500 lejes támogatást nyertünk. Az új tagok toborzása és a képzés indulása május-júniusra várható.

MI A VITA?

Mindannyian vitatkoztunk már, és többségünket a vitatkozás nem tölt el osztatlan lelkesedéssel. Amit most be fogunk mutatni, nem a mindennapi vitatkozás, civakodás, hanem valami egészen más: a versenyszeru vitázás, angolul: DEBATE.

 

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
A vitázást már az ógörög szofista filozófusok muvelték és tanították. Fiatalokat tanítottak arra, hogyan kell hallgatóság elott meggyozoen beszélni, hogyan lehet érvelni egy tétel mellett vagy ellene. A középkori oktatás szerves részét képezték a nyilvánosság elott zajló viták. Az Egyesült Államokban a vitázást egyetemeken tanították és tanítják, mivel a demokrácia fontos eszközének tartják.

Bővebben ...

Go to top