"Légy pozitív!" (Be Positive!) a címe annak a projektnek, amelyet idén januárban kezdtünk el tervezni. Célunk egy ifjúsági tévéműsor megvalósítása, amelyet középiskolás és egyetemista fiatalok szerkesztenek majd.

Az ifjúsági tévéműsor ötlete annak kapcsán fogalmazódott meg, hogy néhány fiatalban felmerült az igény, hogy a kereskedelmi televíziók negatív szenzációt jelentı híreivel szemben, kisközösségi szinten mutassunk pozitív híreket is, ezáltal hívni fel az ifjúság és a közösség figyelmét arra, hogy az életnek számos szép oldala van, jelezzük, hogy „nem a világ lett rosszabb, csak a hírszolgáltatás jobb”.

Az ifjúsági műsor célja:

  • Az élet szép oldalainak kihangsúlyozása
  • Az ifjúság tevékenységeinek és kezdeményezéseinek bemutatása (szabadidős tevékenységek, ifjúsági kezdeményezések, ifjúsági szubkultúrák, ifjúsági életmód)
  • A Youth in Action programmal szerzett Európai Uniós tapasztalatok bemutatása

A szemléletmódunk sajátosságai:
A hagyományos ifjúsági műsorok a fiatalok tevékenységei kapcsán rendszerint az eredményekre
összpontosítanak. Összefoglalót mutatnak a Gólyabálról, megszólaltatják a gyıztest és a szervezőt. A „B+” ifjúsági műsor ezzel szemben elsősorban a fiatalok tevékenységeinek folyamatára összpontosít. Azt szeretnénk megmutatni, hogyan szervezkednek a fiatalok, hogyan jönnek létre a projektek, hogyan valósulnak meg az ötletek. Az elızı példánál maradva a mi összeállításunk a Gólyabál szervezésérıl szólna, részleteket mutatnánk a szervezıi gyűlésekből, a díszletfestésről, próbákról, főpróbáról, megszólaltatnánk azokat, akik terveznek, szerveznek, a versenyzőket, akik sokat dolgoznak egy fellépésért, felvételeket mutatnánk a műsor alatti színpadi szervezésről, nem csak a színpadon zajló műsorról. Célunk bemutatni az aktív szemléletmódot és cselekvő életformát, ezáltal népszerűsíteni a fiatalok körében az aktív szerepvállalást.

A projekt:
A „B+” projekt egyéves futamidejő, résztvevıi olyan fiatalok (középiskolások és egyetemisták), akik multimédiás képességeiket szeretnék fejleszteni, akik részt szeretnének venni egy ifjúsági műsor szerkesztésében. A fiatalok egy része multimédiás képzésben részesült (középiskolában multimédia szakosztályban tanulnak), másik része nem részesült semmilyen képzésben.

A projekt megvalósítása során legfontosabb partnerünk a gyergyószentmiklósi székhelyű Gyergyó TV, főtámogatónk remélhetőleg a Youth in Action program.

A projekt során a Gyergyó TV stábja biztosítja a szakmai tanácsadást, ők vezetik a multimédia műhelyeket, amelyek során elkészülnek a mősorok illetve tanulnak a projektben részt vevő fiatalok. A multimédia műhelyek mellett, a projekt szervezésével kapcsolatos műhelyeket is rendszeresen szervezünk, valamint lesz három hétvégés mőhelytábor összerázóval, képzésekkel és értékelőkkel.

A projekt során 10 műsor fog elkészülni, ezeket megjelentetjük DVDn is, a DVD-ket ingyen osztjuk a város középiskoláiban. A mősorok felkerülnek a projekt honlapjára is, ezáltal még elérhetőbbek lesznek a fiatalok számára.

Eddigi megvalósítások:
Január elején sikerült toborozni egy 10 fős csapatot, akikkel tökéletesítettük az ötletet, kitaláltuk a részleteket. Február elejére készítettük el a pályázatunkat a Youth in Action programhoz.

Go to top