2008 novemberben az Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért egy felmérést végzett a város iskoláiban. A felmérés a városi ifjúsági központ létrehozásának szükségességét kívánta megalapozni, megismertük belõle a fiatalok igényeit. A felmérésbõl az is kiderült, hogy a fiatalok egy része igényli a vitadélutánokon, vitakörökön való részvételt. Ezért döntöttünk úgy, hogy újraindítjuk a vitakört, immár egyesületünk keretei között.

A vitakör újraindítása érdekében egy képzési projektet indítunk. A képzés célja, hogy azok a gyergyói középiskolás fiatalok, akik érdeklõdnek a vitázás iránt megismerkedjenek a vitázás alapjaival, fejlesszék kommunikációs készségeiket (fogalmazás, érvelés, nyilvános beszéd), kialakuljanak bennük a vitakultúra alapjai, játékos fejlesztõ gyakorlatokban vegyenek részt.A képzést egy vitakultúrát ismerő csoportsegítő fogja tartani.

A fiatalok 10 alkalommal vesznek részt kétórás foglalkozásokon. A foglalkozások alkalmával a résztvevõk megtanulják a különbözõ vitaformátumokat, játékos gyakorlatokat, érvrendszer készítést, valamint gyakorlatban is kipróbálják a vitázást. A képzés részeként meg akarjuk hívni egy másik város vitaklubjának két csapatát, hogy a fiataljaink versenyben is kipróbálhassák magukat és megismerjék a találkozók, versenyek hangulatát. Célunk, hogy egyesületünk keretén belül 18 fiatal részvételével újrainduljon a vitakör tevékenysége.

A képzés megszervezése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Communitas Alapítványhoz, és 500 lejes támogatást nyertünk. Az új tagok toborzása és a képzés indulása május-júniusra várható.

Go to top